Zásady ochrany osobních údajů


Poslední aktualizace: 17. února 2024
Účinnost od: 17. února 2024

Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje politiku Amati Dental Group s.r.o., Sokolovská 694/100, Praha 186 00, Czechia, email: toody-it@toody-it.com, phone: +420775221522 Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje způsoby sběru, využití a zveřejnění vašich údajů, které shromažďujeme při používání našeho webového sídla (https://amatidental.cz). ("Služba"). Přístupem nebo používáním služby souhlasíte se sběrem, využitím a zveřejněním vašich údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nevyužívejte prosím službu ani nezískávejte k ní přístup.

Tuto zásadu ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a zveřejnit změněnou zásadu ochrany osobních údajů na Službě. Změněná zásada bude účinná 180 dní po zveřejnění změněné zásady na Službě a vaše nadále pokračující používání Služby po tomto čase bude znamenat váš souhlas s upravenou zásadou ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme pravidelně tuto stránku kontrolovat.

 1. Informace, které shromažďujeme:

  Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje o vás:

  1. Jméno
  2. Email
  3. Mobilní
 2. Jak shromažďujeme vaše informace:

  Informace o vás shromažďujeme/získáváme následujícím způsobem:

  1. Když uživatel vyplní registrační formulář nebo poskytne osobní údaje
  2. Interaguje s webovým sídlem
  3. Z veřejně dostupných zdrojů
 3. Jak používáme vaše informace:

  Informace o vás, které shromažďujeme, budeme používat pro následující účely:

  1. Vytvoření uživatelského účtu
  2. Správa objednávek zákazníků
  3. Správa uživatelského účtu

  Pokud budeme chtít použít vaše údaje pro jiný účel, požádáme o váš souhlas a vaše údaje budeme používat pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, na které jste udělili souhlas, pokud není vyžadováno jinak zákonem.

 4. Jak sdílíme vaše informace:

  Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

  1. Sběr a zpracování dat

  Od těchto třetích stran vyžadujeme, aby používaly poskytnuté osobní údaje pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, a aby je neuchovávaly déle, než je nezbytně nutné k dosažení stanoveného účelu.

  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet pro následující účely: (1) dodržování příslušného zákona, předpisů, soudního rozhodnutí nebo jiného právního postupu; (2) zajištění dodržování vašich dohod s námi, včetně této zásady ochrany osobních údajů; nebo (3) reakce na tvrzení o porušení práv třetích stran při používání Služby. Pokud bude Služba nebo naše společnost sloučena nebo převzata jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, které budou předány novému vlastníkovi.

 5. Uchování vašich informací:

  Vaše osobní údaje budeme u nás uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po uzavření uživatelského účtu nebo tak dlouho, jak je to nezbytné k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v této zásadě ochrany osobních údajů. Můžeme být povinni uchovávat určité informace déle, například pro účely vedení záznamů v souladu s příslušným právním předpisem nebo z jiných zákonných důvodů, jako je ochrana práv, prevence podvodu atd. Zbytkové anonymní informace a agregované informace, které vás nepřímo nebo nepřímo identifikují, mohou být uchovávány neomezeně.

 6. Vaše práva:

  V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo získat kopii vašich osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o přenos (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám udělili se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u oprávněného orgánu a taková další práva, která se mohou vztahovat na platné právní předpisy. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na amatidental.cz@gmail.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat potřebné osobní údaje nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním těchto údajů pro nezbytné účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

 7. Cookies a další.

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tyto technologie používáme, a o vašich možnostech týkajících se těchto technologií sledování, přečtěte si prosím naše Cookie Policy.

 8. Bezpečnostní:

  Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme poskytnout ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní riziko.

 9. Odkazy na stránky třetích stran a použití vašich údajů:

  Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neupravují zásady ochrany osobních údajů a další postupy jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany, která provozuje jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službu. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte. Nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran.

 10. Stížnosti/pověřenec pro ochranu údajů:

  Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se zpracování vašich údajů, které máme k dispozici, můžete se obrátit na našeho reklamačního referenta na adrese Amati Dental Group s.r.o., Sokolowska 694/100, email: amatidental.cz@gmail.com. Vaše dotazy zvážíme v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů generované pomocí CookieYes.